Carved Melon Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.15.2 có tên là Carved Melon.

Carved Melon mod for Minecraft logo

Carved Melon là một mod nhỏ với những tính năng sau:

 • Cạo (carve) Melon sử dụng Shear và biến nó thành Carved Melon. Tương tự như Pumpkin biến thành Carved Pumpkin. Bạn cũng có thể đội Carved Melon lên đầu.
 • Carved Melon khi đặt xuống đất có thể hướng về 12 hướng khác nhau.
 • Kết hợp Carved Melon với Redstone Torch để chế tạo ra Melon o’Lantern (bạn cũng có thể thấy sự tương tự của nó với Jack o’Lantern).
 • Melon o’Lantern có khả năng phát ra ánh sáng nhưng ánh sáng của nó rất yếu.
 • Melon o’Lantern cũng có thể phát ra tín hiệu Redstone. Thế nhưng, nó chỉ phát ra tín hiệu Redstone ở một mặt trước của nó. Tính năng này của Melon o’Lantern có thể được sử dụng để tạo ra những công trình Redstone đặc biệt!

Carved Melon là một mod nhỏ và nó không thêm vào Minecraft quá nhiều thứ. Điều này làm nó rất thích hợp để sử dụng kết hợp với các mod khác hoặc trong modpack mà bạn mong muốn.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Carved Melon mod for Minecraft (2) Carved Melon mod for Minecraft (3) Carved Melon mod for Minecraft (4) Carved Melon mod for Minecraft (5) Carved Melon mod for Minecraft (6) Carved Melon mod for Minecraft (7) Carved Melon mod for Minecraft (8) Carved Melon mod for Minecraft (9) Carved Melon mod for Minecraft (10) Carved Melon mod for Minecraft (11) Carved Melon mod for Minecraft (12) Carved Melon mod for Minecraft (1)

Requirement:

How to Install Fabric using Vanilla Launcher:

 1. Download and install Minecraft Launcher Vanilla
 2. Download and install Fabric Installer for Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Run jar file that you just download and choose the version you want to install and press “Install”
 4. Run Minecraft, choose profile to install Fabric and press Play.
 5. Press Start on desktop.
 6. Open Run.
 7. Type %appdata% into Run and press enter.
 8. Go to Roaming/.minecraft/mods
 9. Place jar file into mods folder and run Minecraft.

Download links for Carved Melon Mod 1.15.2/1.14.4

Download >  Faric version: for Minecraft 1.15.2

Download >  Faric version: for Minecraft 1.14.4