Mobultion Mod doesn’t add any new mobs to the game. It only adds the variety to available Mods such as Spider, Zombie, Skeleton, Enderman.

Mobultion Mod for Minecraft Logo

It’s a fact that many mods are already added new mobs to the game well before, so the Mobultion Mod doesn’t follow that path anymore but evolves into a rather unique idea – updating different “versions” of available mobs in Minecraft.

Mobultion Mod for Minecraft 4

Mobultion Mod for Minecraft 3

Mobultion Mod
Mobultion Mod không hề thêm vào game bất kỳ loại mob mới nào mà nó chỉ bổ sung thêm sự đa dạng cho các mob có sẵn ví dụ như Spider, Zombie, Skeleton, Enderman.
Mobultion Mod doesn’t add any new mobs to the game. It only adds the variety to available Mods such as Spider, Zombie, Skeleton, Enderman.

Có vẻ như là việc thêm vào game các mob mới là việc mà rất nhiều các mod trước đây đã hoàn thành xuất sắc rồi nên Mobultion Mod không đi theo lối mòn đó nữa mà lại phát triển theo một ý tưởng khá độc đáo – cập nhật các “phiên bản” khác nhau của các mob có sẵn trong Minecraft.
It’s a fact that many mods are already added new mobs to the game well before, so the Mobultion Mod doesn’t follow that path anymore but evolves into a rather unique idea – updating different “versions” of available mobs in Minecraft.
Nếu các bạn chơi Minecraft và đã từng xuống dưới hầm mỏ bỏ hoang thì hẳn là đã có lần được chạm trán loài nhện độc rồi chứ? Chúng chỉ là phiên bản có độc của loài nhện khổng lồ trên mặt đất mà thôi, tuy nhiên thì việc chúng xuất hiện trong game cũng làm cho độ phong phú của mob cả thiện lên kha khá. Mobultion Mod với tính năng na ná như vậy nhưng không chỉ thêm vào game một hai phiên bản của các mob mà nó sẽ thêm vào tận 8 loại spider, 7 loại skeleton, 6 loại zombie và một loại enderman mới.
If you have played Minecraft and have gone down to the abandoned mines, would you ever have encountered poisonous spiders? They are the poisonous version of giant spiders on the ground, but the fact that they appear in the game also makes the richness of the mob better. Mobultion Mod has similar feature but it not only adds few versions of the mob but also adds up to eight types of spiders, seven types of skeleton, six types of zombies and a new type of enderman to the game.

Mobultion Mod for Minecraft 2

These new mobs have very unique properties and appearance. I will let you explore yourself because the experience that the mod brings is extremely wonderful and new.

Mobultion Mod for Minecraft 1

How to Install Mobultion Mod  1.12.2, 1.11.2 for Minecraft

  1. Download Forge Installer, Craftstudio API and Mobultion-Mod.jar file.
  2. Right-click Forge Installer, Run as Administrator and press OK to install Forge. (You can skip this step if you’ve installed Minecraft Forge)
  3. Open Start on desktop > Open Run (Or you can use the Windows + R keyboard shortcut)
  4. Type %appdata% into Run and press enter.
  5. Go to Roaming /.minecraft/mods
  6. Put the jar file you have downloaded into mods folder and then run Minecraft. Done!

Download links for Mobultion Mod 1.12.2, 1.11.2

Download > for Minecraft 1.10.2 (Not updated)

Download > for Minecraft 1.11.2 (Not updated)

Download > for Minecraft 1.12.2

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]